حادثه سقوط جرثقیل برجی تاور کرین شهرک شهید باقری و بار دیگر سقوط یک دس...

حادثه سقوط تاور كرين به نقل از جناب مهندس رضا عبدی دبیر علمی همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها  در تاريخ ١ بهمن ١٣٩٤ در همت غرب در ساعت ١٢:١٠ رخ داد: برخورد یک تاورکرین با ظرفیت ۱۲ تن با یک دستگاه جر...