تقویم آموزشی نیم سال دوم سال ۱۳۹۷

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال ۱۳۹۷ انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گواهی سلامت جرثقیل، لیفتراک، ریگری و اپراتوری . برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت بازرسی PHQ   در تهران و شهرستان ها...

دوره آموزشی جدول بار و تجهیزات باربرداري در ۲۸ آذر ۱۳۹۷...

دوره آموزشی جدول بار و تجهیزات باربرداري در ۲۸ آذر ۱۳۹۷ به صورت یک روزه و ۶ ساعته برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳ تماس برقرار کنید انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی نامه ایمنی و گو...